Welkom


Welkom op de site van KENNISkolonie, het digitale leernetwerk dat gebruikt kan worden door de afdeling Hartbewaking van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Voor verpleegkundig personeel is het een goed middel om de kennis in het vakgebied up-to-date te houden. Het is een digitaal leernetwerk waarin medewerkers kennis inbrengen en kunnen delen.


KENNISkolonie

KENNISkolonie was van maart 2009 – juni 2009.onderdeel van een pilot op de afdeling Hartbewaking. Afhankelijk van de ervaringen van medewerkers en management werd deze pilot uitgerold over andere afdelingen en disciplines van het Medisch Centrum Leeuwarden.

 

Er is de nodige ervaring opgedaan om het systeem ook elders toe te passen. Het heeft zeker potenties.